استوری

هر نفر

تا 10%

گروهی

3 تا 9 نفر

تا 20%

تشکیلاتی

9 نفر به بالا

تا 40%

برای دریافت تخفیف به شماره 09056583420 عبارت " تخفیف + نوع تخفیف درخواستی" خود را ارسال فرمایید تا جهت بررسی با شما تماس گرفته شود.