دیدبان شهر
30%
تخفیف

دوره جامع دیدبان شهر

دیدبان شهر – دوره‌ تربیت افسرجنگ نرم | خبرنگاری | شبکه های اجتماعی | نرم افزارهای موبایلی
==مجازی + مربی همراه | بهترین اساتید جبهه انقلاب

490,000 تومان
33%
تخفیف

دوره جامع رسانه محله محور (0 تا 100 یک رسانه محلی)

دوره جامع رسانه محله محور، دوره تخصصی آموز فعالیت مؤثر در فضای مجازی به همراه بهترنی آموزش درباره تولید محتوا فضای مجازی و مدیرتی کانال و پیج، که در آن به کسب درآمد هم خواهید رسید

800,000 تومان